Maisto saugos politika

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KOGUS“

MAISTO SAUGOS POLITIKA

Įmonės maisto saugos politikos tikslas – užtikrinti, kad įmonėje gaminami produktai nekenktų vartotojų sveikatai.

            Visi įmonės darbuotojai žino, kad tai, kas padaryta gerai šiandien, rytoj turi būti padaryta dar geriau. Įmonė užtikrina:

-          kad, taikant RVASVT sistemą ir kitas maisto saugos vadybos priemones, sudaromos sąlygos gaminti saugius ir kokybiškus maisto gaminius;

-          kad MSVS tikslai būtų nustatyti realūs ir aktualūs bei įvertinami, atliekant jų analizę;

-          kad įmonėje sudarytos sąlygos, atitinkančios ES direktyvų ir LR norminių dokumentų keliamus reikalavimus. Įmonė įsipareigoja vykdyti visus LR įstatymus ir kitus norminius aktus, susijusius su produktų sauga, maisto priedų, pakavimo ir kitų medžiagų naudojimu;

-          kad pagaminti produktai yra saugūs ir kokybiški, atitinkantys vartotojų keliamus reikalavimus;

-          sistemingą bendrovės darbuotojų mokymą ir jų kvalifikacijos kėlimą;

-          kiekvieno darbuotojo atsakomybę už pagaminto produkto saugą;

-          betarpišką ir aktyvų tiekėjų dalyvavimą užtikrinant maisto saugos principus;

-          aktyvią komunikaciją su klientais, tiekėjais, darbuotojais.

-          minimalų kenksmingų medžiagų naudojimą, energijos suvartojimo mažinimą ir minimalų atliekų kiekį.

Įmonėje vykdoma maisto saugos vadybos sistema atitinka standarto FSSC 22000 principus ir yra privaloma visiems bendrovės darbuotojams, nuolat vykdomas maisto saugos priemonių veiksmingumo monitoringas, siekiant nuolat gerinti maisto saugos vadybos sistemą.

UAB „Kogus“                                                                                              direktorius Dmytro Hurtovyi

2023 09 21